Dotacje

Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dotacje

Firma Interplastic Roger Żółtowski realizuje trzy projekty współfinansowane ze środków Unii uropejskiej w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa:

1) Tytuł projektu:
“Nowoczesność kluczem do sukcesu”
Rozbudowa oraz usprawnienie prac
w przedsiębiorstwie Interplastic Roger Żółtowski
w Tuchomiu.
Umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPM.01.01.02.00-264/08-00 podpisano w dniu 04 sierpnia 2009 roku.
Termin realizacji projektu: 08-12-2008 – 15-06-2014

2) Tytuł projektu:
“Rozwój działalności eksportowej”
W przedsiębiorstwie Interplastic Roger Żółtowski
w Tuchomiu poprzez aktywny udział
w międzynarodowych targach.
Umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPM.01.01.02.00-386/08-00 podpisano w dniu 04 sierpnia 2009 roku.
Termin realizacji projektu: 01-07-2009 – 27-02-2015

3) Tytuł projektu:
“Inwestycje szansą na rozwój w dobie kryzysu”
Rozbudowa oraz usprawnienie prac
w przedsiębiorstwie Interplastic Roger Żółtowski
w Tuchomiu.
Umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPM.01.01.02.00-302/09-00 podpisano w dniu 16 maj 2011
Termin realizacji projektu: 01.03.2011 – 31.12.2014

Zapytania ofertowe