Zapytanie ofertowe – system wentylacji i filtrowania powietrza z wyposażeniem i uruchomieniem

W związku z realizacją przez Interplastic Roger Żółtowski projektu w ramach działania 3.2.2 PO IR pn. „Stworzenie linii technologicznej do produkcji bramek z zastosowaniem innowacyjnego stelaża” zwracamy się do potencjalnych oferentów z prośbą o przedstawienie oferty na system wentylacji i filtrowania powietrza z wyposażeniem i uruchomieniem – 4 komplety.

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem będącym formularzem ofertowym w załączeniu.

Zapytanie ofertowe filtrowanie

Formularz ofertowy filtrowanie – załacznik 1