Program Klub 2017

Program Klub 2017 – czy złożyłeś już wniosek o dofinansowanie?

program klub 2017
program klub 2017

Ruszyła kolejna edycja rządowego programu wsparcia małych i średnich klubów sportowych.

W tegorocznej edycji dofinansowanie otrzyma 3000 klubów. Program „Klub” ma na celu upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Wsparcie lokalnych środowisk sportowych, w których centrum aktywności fizycznej ma stanowić klub sportowy.

Na realizację Programu w 2017 roku przeznaczono kwotę 30 000 000zł. Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Program Klub 2017 – jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą starać się kluby, które:

działają od conajmniej 3 lat
prowadzą zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży do lat 18-tu
w ubiegłym ani bieżącym roku nie otrzymały dofinansowania ze środków publicznych powyżej 200 tysięcy złotych.

Wnioski należy składać do 21 kwietnia 2017 roku. Rozpatrywane będą one do 9 czerwca 2017.
Więcej szczegółów znajdziecie na stronie www.programklub.pl