Skip to content

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klienta przez Sklep Internetowy sportpoland.com, prowadzony pod sportpoland.com (dalej zwanym Witryną) przez sportpoland.com sp. z o.o. z siedzibą w Tuchom, ul. Gdyńska 45, 80-209 Chwaszczyno, (dalej zwanego Sklepem Internetowym).
Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane przetwarza Sklep Internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep Internetowy nie przetwarza w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze Klienta, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez użytkownika z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep Internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
Sklep Internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:
- konfiguracja serwisu,
- uwierzytelnianie użytkownika w serwisie i zapewnienie sesji użytkownika w serwisie,
- realizacja procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych,
- analiza i badanie oglądalności,
- zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
W każdym przypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z instrukcji pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Oprócz plików cookies Sklep Internetowy może również przetwarzać dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP Klienta, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której użytkownik wszedł na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Klienta danymi osobowymi.

Jakie dane przetwarza Sklep Internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
Sklep Internetowy zbiera następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
- nazwisko i imię,
- adres do korespondencji,
- adres dostawy,
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody użytkownika i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą korzystać ze wskazanych powyżej możliwości. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z ustawień w ramach swojego konta na naszej Witrynie lub z adresu: to:info@sportpoland.com">info@sportpoland.com, numeru telefonu +48 58 511-29-85.

Marketing Sklepu Internetowego
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie pola dotyczącego zapisu do listy subskrybentów. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Aby cofnąć zgodę prosimy o przesłanie nam oświadczenia na poniższy adres: to:info@sportpoland.com">info@sportpoland.com

Udostępnienie informacji
W celu realizacji umowy Sklep Internetowy może udostępniać zebrane od Klienta dane następującym podmiotom:
- firmom kurierskim,
- system płatności online,
- podmiotom powiązanym.
W powyższych przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

Środki techniczne i Państwa obowiązki
Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych oraz rejestracji na stronie Sklepu, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli użytkownicy sami nie zachowają zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nigdy nie będzie zwracał się do Klienta o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym, prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Mają Państwo w ramach Witryny możliwość podglądu i edycji danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy Klient zapomniał hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: to:info@sportpoland.com">info@sportpoland.com
Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. MKlient ma również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: to:info@sportpoland.com">info@sportpoland.com

Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadawane pod adresem:to:info@sportpoland.com">info@sportpoland.com